Aktualne rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Aktualnym rozporządzeniem regulującym awans zawodowy nauczycieli jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), - W sprawie uzyskania...

Aktualne rozporządzenie i wymagania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Aktualne rozporządzenie regulujące awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393),...

Aktualne rozporządzenie i wymagania awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Aktualne rozporządzenie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26...

Aktualne rozporządzenie i wymagania awansu zawodowego nauczyciela

Aktualnie aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczyciela są: 1. Głównym aktem prawnym regulującym awans zawodowy nauczyciela jest tekst ustawy z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (tekst jednolity z dnia 10...

Facebook