Aktualne rozporządzenie i wymagania awansu zawodowego nauczyciela

Aktualnie aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczyciela są: 1. Głównym aktem prawnym regulującym awans zawodowy nauczyciela jest tekst ustawy z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (tekst jednolity z dnia 10...

Facebook