Terminy składania dokumentów awans zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela, a więc również terminy składania różnych dokumentów w trakcie awansu zawodowego nauczycieli, regulowany jest przez akty prawne: 1. tekst ustawy z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (tekst...

Facebook