Stopnie awansu na nauczyciela zawodowego

Zawodowe stopnie awansu  nauczyciela czyli jego kariera zawodowa od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego poprzez  nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego oraz możliwość otrzymania tytułu honorowego profesora oświaty reguluje ustawa Karta...

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela nadaje się w drodze decyzji administracyjnej. Regulują  to:  ustawa Karta Nauczyciela art.9b ust.4 , tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191., oraz...

Facebook