Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela związane są z wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela, okresem zatrudnienia i datami związanymi z procedurami awansu zawodowego nauczyciela na poszczególne stopnie. Nauczyciel rozpoczyna awans zawodowy otrzymując...

Facebook