Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które muszą być spełnione określają przepisy prawne jakimi są ustawa Karta Nauczyciela i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Facebook