Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wynikają z procedury zapisanej w prawie oświatowym. Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego to ostatni stopień awansu, o który ubiega się sam nauczyciel. Po...

Facebook