Staż na nauczyciela (nauczycielski)

Staż nauczycielski, dla nauczyciela religii, języka polskiego, języka angielskiego, bibliotekarza, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i innego nauczanego przedmiotu – na nauczyciela kolejnego stopnia w ramach awansu zawodowego, rozpoczyna się od początku...

Facebook