Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela stażysty

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela stażystę to początek kariery nauczycielskiej. Nauczyciel nowo zatrudniony z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty z mocy prawa. Nauczyciel...

Facebook