Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela poszczególnych stopni awansu uregulowany jest w ustawie Karta Nauczyciela i w rozporządzeniu o stopniach awansu zawodowego nauczyciela wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Rozwój i...

Facebook