Wniosek o rozpoczęcie, otwarcie stażu na nauczyciela

Nauczyciel, który po raz pierwszy rozpoczyna pracę w szkole, spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014r. poz....

Facebook