Stopień awansu zawodowego na nauczyciela stażysty

Nie ma postępowania na stopień awansu zawodowego na nauczyciela stażystę. Ten stopień awansu zawodowego jest nadawany nauczycielowi z mocy prawa. Nie jest jednak nadawany wszystkim. Nauczyciel musi spełniać pewne warunki. Jednym...

Wniosek o awans zawodowy na nauczyciela stażystę

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel stażysta nie wymaga składania wniosku o rozpoczęcie ścieżki  awansu zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje z mocy prawa stopień awansu zawodowego nauczyciel stażysta. Musi...

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Nie ma takiego aktu. Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Rozpoczyna  ścieżkę awansu zawodowego, jeżeli jego zatrudnienie wynosi  co najmniej...

Facebook