Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nauczyciel mianowany to nauczyciel, który zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną. Organ nadzorujący szkołę nadał mu ten stopień awansu zawodowego. Po nadaniu tego stopnia awansu przez rok musi pracować w szkole....

Facebook