Stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

O stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego może ubiegać się nauczyciel mający stopień nauczyciela kontraktowego. Podobnie jak w poprzednim stopniu awansu musi rozpocząć staż. Aby jednak było to możliwe musi pracować...

Staż na nauczyciela mianowanego

Staż na nauczyciela mianowanego dotyczy nauczyciela, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel kontraktowy może wystąpić o kolejny stopień awansu zawodowego czyli nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co...

Facebook