Stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel, który na drodze awansu zawodowego osiągnął tytuł zawodowy nauczyciela mianowanego, może ubiegać się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel  może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w...

Wniosek o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany spełniający wszystkie niezbędne wymagania może starać się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, w oparciu o przepisy prawa oświatowego: ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst...

Terminy składania dokumentów awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Obojętnie czy jesteś nauczycielem matematyki, przyrody, historii, techniki lub innego przedmiotu, wszystkie terminy związane z realizacją  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego regulują dwa akty prawne. Są to: a/ tekst ustawy ...

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego reguluję: ustawa Karta Nauczyciela tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191., oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013...

Facebook