Nauczyciel dyplomowany to  stopień awansu zawodowego jaki ma na całej ścieżce awansu zawodowego każdy nauczyciel. Nauczyciela dyplomowanego otrzymuje nauczyciel na swoje wnioski: rozpoczęcia stażu skierowanego do dyrektora szkoły i o postępowanie kwalifikacyjne przed komisją kwalifikacyjną skierowane do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą   i powołaną przez ten organ.  Po uzyskaniu tego stopnia awansu zawodowego nauczyciel może uzyskać tytuł honorowego profesora oświaty. Aby móc otrzymać taki tytuł, nauczyciel musi przepracować w zawodzie nauczyciela co najmniej 20 lat, w tym co najmniej 10 lat jako nauczyciel dyplomowany. Ponad to musi mieć znaczący i uznany dorobek zawodowy. Tytuł honorowy profesor oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Wniosek do  Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczyciela dyplomowanego, składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Podstawę prawną dotyczącą nadania tytułu  honorowego profesora oświaty nauczycielowi dyplomowanemu stanowi  ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014r. poz. 191.), artykuł 9i. Członków  Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje Minister Edukacji Narodowej. Podstawę prawną dotyczącą nadania tytułu  honorowego profesora oświaty nauczycielowi dyplomowanemu stanowi  ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014r. poz. 191.), artykuł 9i.


Komentarze

Facebook