Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela stażysty

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela stażystę to początek kariery nauczycielskiej. Nauczyciel nowo zatrudniony z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty z mocy prawa. Nauczyciel...

Stopień awansu zawodowego na nauczyciela stażysty

Nie ma postępowania na stopień awansu zawodowego na nauczyciela stażystę. Ten stopień awansu zawodowego jest nadawany nauczycielowi z mocy prawa. Nie jest jednak nadawany wszystkim. Nauczyciel musi spełniać pewne warunki. Jednym...

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Nauczyciel stażysta to nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole po raz pierwszy.  Dostaje on ten stopień awansu nauczyciela stażysty z mocy prawa. Aby jednak go otrzymać, nauczyciel musi spełniać kryteria kwalifikacji...

Wniosek o awans zawodowy na nauczyciela stażystę

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel stażysta nie wymaga składania wniosku o rozpoczęcie ścieżki  awansu zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje z mocy prawa stopień awansu zawodowego nauczyciel stażysta. Musi...

Terminy składania dokumentów awans zawodowy nauczyciela stażysty

Nowo zatrudniony nauczyciel w szkole uzyskuje z dniem nawiązania stosunku  pracy stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, ale musi spełniać wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w artykule 9 ust. 1 pkt...

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Nie ma takiego aktu. Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Rozpoczyna  ścieżkę awansu zawodowego, jeżeli jego zatrudnienie wynosi  co najmniej...

Facebook