Procedura awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Procedura awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego może rozpocząć się po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany składa do dyrektora szkoły wniosek o...

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego oraz średnia pensja i zarobki

Na wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego oraz średnią jego pensję i zarobki, mają wpływ składniki kształtujące to wynagrodzenie. Są to: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat pracy, dodatek motywacyjny, funkcyjny oraz za...

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wynikają z procedury zapisanej w prawie oświatowym. Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego to ostatni stopień awansu, o który ubiega się sam nauczyciel. Po...

Wymagania na awans nauczyciela dyplomowanego

Wymagania na awans nauczyciela dyplomowanego regulują przepisy prawa oświatowego. Jest to ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a ...

Stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel, który na drodze awansu zawodowego osiągnął tytuł zawodowy nauczyciela mianowanego, może ubiegać się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel  może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w...

Aktualne rozporządzenie i wymagania awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel dyplomowany to ostatni stopień awansu zawodowego, o który ubiega się sam nauczyciel, podczas całej ścieżki awansu zawodowego, zgodnie z przepisami prawa oświatowego - ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia...

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel dyplomowany to  stopień awansu zawodowego jaki ma na całej ścieżce awansu zawodowego każdy nauczyciel. Nauczyciela dyplomowanego otrzymuje nauczyciel na swoje wnioski: rozpoczęcia stażu skierowanego do dyrektora szkoły i o...

Wniosek o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany spełniający wszystkie niezbędne wymagania może starać się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, w oparciu o przepisy prawa oświatowego: ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst...

Terminy składania dokumentów awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Obojętnie czy jesteś nauczycielem matematyki, przyrody, historii, techniki lub innego przedmiotu, wszystkie terminy związane z realizacją  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego regulują dwa akty prawne. Są to: a/ tekst ustawy ...

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego reguluję: ustawa Karta Nauczyciela tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191., oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013...

Facebook