Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela nadaje się w drodze decyzji administracyjnej. Regulują  to:  ustawa Karta Nauczyciela art.9b ust.4 , tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191., oraz...

Wniosek na awans zawodowy nauczyciela

Czynności związane z  wnioskiem  o awans zawodowy nauczyciela na poszczególne jego stopnie  zapisane są w aktach prawnych. Jest to ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz....

Terminy składania dokumentów awans zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela, a więc również terminy składania różnych dokumentów w trakcie awansu zawodowego nauczycieli, regulowany jest przez akty prawne: 1. tekst ustawy z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (tekst...

Facebook