Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego


Procedura awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Procedura awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Procedura awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego może rozpocząć się po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany składa do dyrektora szkoły wniosek o...

16.09.2016 Dodaj komentarz

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego oraz średnia pensja i zarobki

Na wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego oraz średnią jego pensję i zarobki, mają wpływ składniki kształtujące to wynagrodzenie. Są to: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat pracy, dodatek motywacyjny, funkcyjny oraz za...

01.09.2015 Dodaj komentarz

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wynikają z procedury zapisanej w prawie oświatowym. Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego to ostatni stopień awansu, o który ubiega się sam nauczyciel. Po...

21.08.2015 Dodaj komentarz

Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego


Plan rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta przedstawia dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego na okres stażu, po rozpoczęcia stażu, w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Jest to projekt...

15.09.2015 Dodaj komentarz

Wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego oraz średnia pensja i zarobki

Pensja dla nauczyciela kontraktowego składa się z kilku składników. Zalicza się do niej: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek  za wysługę lat pracy, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, np. za wychowawstwo, dodatek za warunki...

01.09.2015 1 Komenatrz

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego to początek całej drogi rozwoju i awansu nauczyciela podczas pracy w szkole. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje z mocy prawa stopień zawodowy...

22.08.2015 Dodaj komentarz

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego


Plan rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego składa nauczyciel kontraktowy, który złożył wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego skierowany do dyrektora szkoły. Do tego wniosku dołącza właśnie opracowany projekt planu...

07.09.2016 Dodaj komentarz

Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego oraz średnia pensja i zarobki

Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego oraz średnia jego pensja i zarobki regulują przepisy prawa oświatowego. Jest to ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( tekst jednolity  Dz. U. z...

01.09.2015 Dodaj komentarz

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela mianowanego rozpoczyna się po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i po dwóch latach pracy w szkole, po otrzymaniu tego stopnia. Nauczyciel wtedy może...

22.08.2015 Dodaj komentarz

Awans zawodowy na nauczyciela stażysty


Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela stażysty

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela stażystę to początek kariery nauczycielskiej. Nauczyciel nowo zatrudniony z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty z mocy prawa. Nauczyciel...

Stopień awansu zawodowego na nauczyciela stażysty

Nie ma postępowania na stopień awansu zawodowego na nauczyciela stażystę. Ten stopień awansu zawodowego jest nadawany nauczycielowi z mocy prawa. Nie jest jednak nadawany wszystkim. Nauczyciel musi spełniać pewne warunki. Jednym...

19.08.2015 Dodaj komentarz

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Nauczyciel stażysta to nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole po raz pierwszy.  Dostaje on ten stopień awansu nauczyciela stażysty z mocy prawa. Aby jednak go otrzymać, nauczyciel musi spełniać kryteria kwalifikacji...

18.08.2015 Dodaj komentarz

Awans zawodowy na nauczyciela - ustawy i rozporządzenia


Aktualne rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczyciela stażysty

Aktualnym rozporządzeniem regulującym awans zawodowy nauczycieli jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), - W sprawie uzyskania...

Aktualne rozporządzenie i wymagania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Aktualne rozporządzenie regulujące awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393),...

Aktualne rozporządzenie i wymagania awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Aktualne rozporządzenie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26...


Masz dodatkowe pytania ? Napisz do nas

Facebook